W realizacji

W realizacji
  • Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania: „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym”
  • Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy „Przebudowie infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej”
  • Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:”Budowa drogi łączącej Pl. Piastowski z ul. Siemianowicką w Chorzowie – etap I i II”
  • Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A-4 z DK-86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej – etap IV