Projektowanie

Wykonujemy projekty budowlano-wykonawcze: układów komunikacyjnych, dróg, parkingów, chodników, odwodnieni, torowisk oraz projekty organizacji ruchu.

W ramach usług projektowych oferujemy:

uzyskanie wszelkich materiałów wyjściowych do projektowania
przygotowanie materiałów geodezyjnych
opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej
uzgodnienie i zatwierdzenie dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę
kosztorysowanie robót budowlanych
sporządzenie specyfikacji technicznych
przekazanie wykonawcy placu budowy
geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze
sprawowanie funkcji nadzoru autorskiego
sprawdzenie obmiarów robót i kalkulacji szczegółowych przedkładanych przez wykonawców robót
odbiór końcowy zadania
przekazanie inwestycji do użytkowania
doradztwo techniczno-organizacyjne w zakresie budownictwa
wykonywanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych
wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia
Projektowanie

Nasze usługi w zakresie projektowania wykonujemy przy udziale wykwalifikowanego zespołu projektantów, geodetów, specjalistów z zakresu ochrony środowiska oraz z wykorzystaniem najnowszego sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji zleconych zadań.

Wykonywane przez nas usługi cechuje terminowość, najwyższa jakość i zgodność z normami budowlanymi oraz polskim prawem budowlanym.