Roboty drogowe

Realizujemy usługi związane z letnim utrzymaniem dróg i mostów, a w szczególności:

czyszczenie, budowa rowów odwadniających
czyszczenie i remonty przepustów drogowych
wycinka i prześwietlanie drzew
wycinka traw, samosiejek, krzewów
naprawa barier energochłonnych
ścinanie zawyżonych poboczy dróg
umocnienie lub uzupełnienie ubytków betonu przyczółków obiektów mostowych
przygotowanie obiektów mostowych do zimy
wykonanie schodów skarpowych
uzupełnienie obrukowania skarpy
czyszczenie pasa drogowego ze śmieci
czyszczenie nawierzchni
konserwacja łożysk obiektów mostowych
czyszczenie ścieków betonowych, wpustów deszczowych
regulacja studzienek ściekowych
ustawianie i montaż oznakowania pionowego
rozbiórki budynków
remonty cząstkowe nawierzchni
zabudowanie urządzeń podczyszczających wody opadowe z dróg
prace pomocnicze przy układaniu torowisk tramwajowych

W ramach zimowego utrzymania oferujemy:

odśnieżanie chodników i kładek dla pieszych
montaż/demontaż zasłon przeciwśnieżnych
odśnieżanie dachów
Roboty drogowe

Naszą specjalizacją są usługi dotyczące utrzymania dróg, ulic, mostów, torowisk w wysokim standardzie jakości zarówno latem jak i zimą.