Nadzory, doradztwo techniczne

Naszą ofertę kierujemy do klientów sektora publicznego (instytucji państwowych, jednostek samorządu terytorialnego), oraz podmiotów sektora prywatnego – krajowych i zagranicznych osób prawnych i fizycznych.

Pełnimy obowiązki:

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Inżyniera Rezydenta
Inwestora Zastępczego
Inżyniera Kontraktu

Wykonujemy ekspertyzy wszystkich branż budowlanych w pełnym zakresie.

Dysponujemy specjalistycznie wyszkoloną kadrą pracowniczą, posiadającą uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonywania zadań w specjalnościach:

  • drogowej
  • mostowej
  • konstrukcyjnej
  • architektonicznej
  • elektrycznej i elektroenergetycznej
  • telekomunikacyjnej
  • sieci gazowej, wodno-kanalizacyjnej
  • kolejowej
  • ochrony środowiska
  • technologii
Nadzory, doradztwo techniczne

Od 23 lat pomagamy i doradzamy technicznie na każdym etapie planowania i realizacji inwestycji. Aby zapewnić wysoką jakość naszych usług współpracujemy z geodetą i posiadamy własne laboratorium drogowe. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem (środkami transportu, dronami, maszynami i urządzeniami), a także zasobami finansowymi pozwalającymi na sprostanie wymaganiom stawianym nam przez naszych Klientów.

 

Wykonywane przez nas usługi cechuje terminowość, najwyższa jakość i zgodność z normami budowlanymi oraz polskim prawem budowlanym.