Referencje

  • Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Przebudowa drogi krajowej nr DK 81 na odcinku od miejscowości Drogomyśl do węzła Harbutowice”
  • Zarządzanie Kontraktami pn.:„Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza wraz z elementami infrastruktury drogowej i obiektami inżynierskimi”
  • Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: ”Budowa Wilhellma Kollmanna wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi PKP oraz połączeniem z ul. Inwalidzką w Chorzowie”
  • Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudowa drogi krajowej nr 79 ul. Katowicka w Chorzowie wraz z estakadą od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Metalowców o łącznej długości 0,9 km”
  • Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad zadaniem: „Podniesienie nawierzchni i infrastruktury technicznej ulicy Bielszowickiej wraz z przyporami przeciwdziałanie zalaniu wodami potoku Bielszowickiego dla Oddziału KWK Bielszowice”
  • Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniem „Przebudowa ulicy Sobieskiego na odcinku od ulicy Międzyrzeckiej do ulicy Klubowej w Bielsku-Białej – Etap III, odcinek od ulicy Wołyńskiej do ulicy Kupieckiej”

Pomagamy budować od 1994 roku – sprawdź naszą historię